Trener Kretek rocznik 2007 i młodsi Trener Szymczycha 2005/2006 Trener Śliwka 2004 i starsi
Uczniowski Klub Sportowy „Salmo Żory”
44-240 Żory, Ul. Boryńska 38 c, Szkoła Podstawowa nr 17
e-mail: salmozory@op.pl
tel. 502 121 082
Nr Konta 58 1050 1676 1000 0023 2439 6940


Historia klubu

Nasza działalność rozpoczęła się od założenia sekcji pływackiej we wrześniu 2004 r. kiedy to powstał Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Żorach. Sekcje tworzyły dzieci ze szkoły SP 13 oraz dzieci, które się do niej zakwalifikowały.Następnie w roku 2005 przeniesiono nas jako sekcję pływacką do MOSiR Żory gdzie pracowaliśmy do grudnia 2007.

Od 03.10.2007 jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym "Salmo Żory".

Celem zajęc w naszej sekcji jest dbałośc o zdrowie, wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, rozwój osobowości, podniesienie poziomu sprawności fizycznej, oraz udział i organizacja zawodów sportowych na jak najwyższym szczeblu.
Trenerami w naszej sekcji są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć i treningów sportowych.

Samorząd klubu:

PREZES KLUBU - Krzysztof Kretek
VICEPREZES KLUBU - Tomasz Śliwka
SEKRETARZ KLUBU - Katarzyna Pisula-Grzymała
SKARBNIK KLUBU - Edyta Żak
CZŁONEK ZARZĄDU - Łukasz Kapusta

* Podaruj 1% zdolnej żorskiej młodzieży!

UKS SALMO ŻORY ZACHĘCA DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA ROZWÓJ LOKALNYCH INICJATYW
SŁUŻĄCYCH NASZEJ SPOŁECZNOŚCI.

                                              KRS :0000270261
                                              z celem szczegółowym: UKS Salmo Żory 4896

Podaruj nam 1%. Uczniowski Klub Sportowy "Salmo Żory" zrzesza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.
Doskonalimy umiejętności pływania sportowego. Zebrane środki finansowe umożliwią zorganizowanie wyjazdów
na zawody sportowe, zakup niezbędnego sprzętu treningowego. Wspierając ten klub dajesz jednocześnie młodym,
utalentowanym ludziom możliwość osobistego rozwoju sportowego, realizowania swoich pasji oraz dążenia do
celów.
Zarząd klubu zwraca się do ludzi dobrej woli o pomoc. Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego dla
klubu. W związku z tym, że klub nie ma numeru KRS pieniążki będziemy zbierać przy pomocy Fundacji Studenckiej
„Młodzi-Młodym”. Poniżej umieszczam link do naszego profilu na stronie internetowej fundacji. W naszym profilu
można pobrać darmowy program do rozliczeń PIT lub wypełnić PIT online. Na naszej stronie internetowej w
najbliższym czasie pojawi się krótka instrukcja co należy zrobić aby przekazać 1% podatku dla UKS Salmo Żory.

WAŻNE: na deklaracji należy wpisać cel szczegółowy:
UKS Salmo Żory 4896
Oczywiście należy również koniecznie wpisać KRS :0000270261
nasz link do strony 1 procenta  http://fsmm.pl/4896/uks_salmo_zory 


* Prośba o sponsoring

Każda działalność wiąże się z potrzebami finansowymi.  Zarząd Klubu stawia przed sobą ambitne plany rozwoju. Jesteśmy
świadomi jednak, że bez pomocy ludzi dobrej woli będą one trudne do zrealizowania.

   Dlatego też zwracamy się przede wszystkim do firm i przedsiębiorstw jak też do osób prywatnych z uprzejmą
prośbą o wsparcie naszej działalności w postaci środków pieniężnych lub zakupu niezbędnego sprzętu

W zamian za wsparcie możemy zaproponować:
• ekspozycję logo firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej klubuHYPERLINK "http://www.salmozory.hekko.pl/"
• ekspozycję logo firmy na koszulkach i strojach sportowych zawodników (przy pomocy w ich zakupie),
• możliwość wykorzystania naszych drużyn w celu skutecznego promowania współpracujących z nami podmiotów,
• certyfikat z podziękowaniami za wsparcie Klub
• oraz inne formy promocji i reklamy

   Jednocześnie każdy sponsor, darczyńca stanie się automatycznie członkiem tzw. honorowym klubu. Daje to możliwość
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu oraz prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania
ofiarowanej pomocy.
   Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie oraz jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Wierzymy, że sponsoring z
Państwa strony będzie służyć promocji wizerunku firmy. Nam natomiast wszelka pomoc pozwoli na zrealizowanie ambitnych
celów sportowych, organizacyjnych  i infrastrukturalnych.

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają
odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Salmo
Żory do wysokości 10%.

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Salmo można
odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.

   Aby darowizna mogła zostać odliczona od dochodu - musi być odpowiednio udokumentowana. Podatnicy korzystający z odliczenia tych
darowizn są zobowiązani wykazać
w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego,
w szczególności jego nazwę i adres.
   Wysokość wydatków poniesionych na powyższe cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentem
tym jest w przypadku darowizny
pieniężnej - dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. zakupiony na rzecz klubu
sprzęt sportowy) - dokument,
z którego wynika wartość darowizny.
   Wartości te ujmujemy w załączniku odliczeń (np. PIT/O cześć B) oraz w deklaracji podatkowej (np. PIT36/rubryka 145/146)

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.

Jednocześnie informujemy, iż Klub w przypadku pozyskania sponsorów będzie się starał o uzyskanie statusu
Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwi wszystkim zainteresowanym przekazywanie jednego procenta podatku na
nasze konto.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu
Nasi
przyjaciele

Copyright © 2014-2018 Salmo Żory
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SALMO ŻORY
webmaster: Grzegorz Pichnar
PRZYDATNE LINKI:
Ranking europejski
MEGATIMING
ŚOZP

Polski Związek Pływacki
Nasi
sponsorzy